Aktivnosti NA-MA POTI 2020

 

Sodelujoči v projektnem timu FNM UM:

izr. prof. dr. Robert Repnik
doc. dr. Janja Majer
asist. mag. Damjan Osrajnik
asist. Eva Klemenčič

Sodelujoči v projektnem timu FNM UM:

izr. prof. dr. Robert Repnik
doc. dr. Janja Majer
asist. mag. Damjan Osrajnik
asist. dr. Eva Klemenčič
doc. dr. Andreja Špernjak
izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič

  • Priprava delavnice Vključevanje virov informacij v poučevanje naravoslovnih vsebin s ciljem razvoja naravoslovne pismenosti učencev in dijakov (odpoved zaradi COVID19).
  • Analiza nacionalnih preverjanj znanja in povezava z gradniki naravoslovne pismenosti.
  • Sodelovanje v RT NP: oblikovanje gradiv dejavnosti v podporo razvoju 1. in 2. gradnika naravoslovne pismenosti na nivoju osnovne in srednje šole z delovnimi naslovi

              »Raziskujem v virih, kolikšno je število planetov v Osončju?«
              »Raziskujem v virih, kolikšno je število lun planetov našega Osončju?«,
             »Raziskujem v virih, kolikšno je število planetov zunaj Osončja?«,
             »Z raziskovanjem do fizikalnega opisa nihal (Obravnava vzmetnega in matematičnega nihala s pomočjo IKT)«.

  • Sodelovanje v DT RAP: oblikovanje gradiva dejavnosti »Spoznavanje Sonca in Lune« (delovni naslov) v podporo razvoja naravoslovne pismenosti skozi reševanje avtentičnih problemov
  • prof. dr. Robert Repnik, asist. mag. Damjan Osrajnik in asist. dr. Eva Klemenčič so pripravili strokovni članek z naslovom »TERENSKO DELO PRI POUKU FIZIKE« za objavo v reviji Fizika v šoli.
  • V juliju 2020 sta se projektni skupini priključili izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič (didaktika tehnike) in doc. dr. Andreja Špernjak (didaktika biologije).